Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Biologia molekularna Zobacz
Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody Zobacz
Ogrodnictwo zrównoważone Zobacz
Statystyka i doświadczalnictwo Zobacz
Współczesne trendy w ogrodnictwie Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/